Divan Oda

Genel Bilgi

Divan Odası (Haremlik) bölümü ise XVII. yüzyıl Osmanlı konaklarında beyler Sofa’da otururken ve ziyafet verirken, kadınların ayrı olarak oturduğu odadır. Çatı Harem odasına çıkış kapısı bu odadandır. Kadınlar eğlenceyi seyretmek, genç kızlar sözlü veya nişanlılarını görmek için Haremlik bölümüne çıkarlar, kepenk camların arkasından seyrederlerdi. Harem odasından sofaya bakan pencere orijinal olup dışarıdan bakıldığında arkasını göstermez. İçeriden akıldığında ise dışarıyı net gösterir. XVII. yüzyıl konak taş aynaları da günümüze kadar muhafaza edilmiş Yavuz İskenderoğlu koleksiyonunun ender parçalardandır.

Divan Odasından Harem’e çıkış bölümü yüklük görünümünde olup, konağa yapılan ani düşman baskınlarında konak sakinlerinin çatıdan kaçış yeridir.

 

 

Divan Odasındaki şömine, imparatorluk dönemindeki askerlerin muharebeye giderken taktıkları savaş başlığını simgeler.

Divan Odası tavan motifi Yahudiliğin simgesi olan Davud yıldızına benzemekle birlikte aslında Osmanlı devlet armasıdır ve Türklüğün simgesidir.
Türkler, İslamiyet’i seçmeden önce Şaman olup ve güneşe inanırlardı. İşte bu güneştir Türklüğü simgeleyen.


Divan Odası tavanı XVII. Yüzyıl saray tavanlarının kopyası olup tülbentle kaplıdır. O dönemde rüzgârlarla savrulan tozların tahta aralarından sızmasını önlemek için, kolalı yemenilerle tavanlar kaplanır ve toz sızıntısı önlenirdi.

Duvarlardaki kandillik, o dönemdeki insanların elindeki kitap vs. geçici olarak koyduğu bölümdür ve lazımlık diye adlandırılır.

Hayat Hikayesi
Hayat Hikayesi
İskender Efendinin ortanca oğlu Süleyman İskenderoğlu’nun üçüncü oğlu olan Yavuz İskenderoğlu, 24.03.1949 tarihinde Bursa’da doğmuştur.

Devamını Okuyun...
  • Türkçe
  • English
Copy Right © 2013 İskender ® Yavuz İskenderoğlu Ltd. Şti. All Right Reserved.

İletişim formu

 
 
 
 
 
 

İnsan Kaynakları Formu

Kişisel Bilgiler

 

İş Deneyimleriniz

 

Şirketimizde Ne Tür Bir Görev Talep Ediyorsunuz

 
 
 

Öneri Formu